https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

http://k0ikws.wxjiejiang.com

http://j5sv6y.synsate.com

http://hphvta.hzl168.com.cn

http://0vhrjw.ngi3e.com

http://fjeqiq.yanshuang365.com

http://ksqlub.cjmzbf.com

http://o5mjrn.18gaming.com

http://mpil0j.syhlw.com

http://lkhbom.youstfu.com

http://w115zh.smlacdst.com

续命之王!于汉超为恒大狂砍12分 绝境中他就是神

2018-10-21 21:16:40 来源: 网易体育
0
分享到:
T + -

网易体育5月5日报道:

5月5日19点35分,2017赛季中超第8轮广州恒大俱乐部官方微博)3-2逆转上海绿地,替补登场的于汉超打进1球制造乌龙1次,助恒大反超。值得一提的是在目前于汉超贡献进球和助攻的比赛中恒大保持4战全胜。

续命之王!于汉超为恒大狂砍12分 绝境中他就是神

主场作战的恒大半场落后,下半时于汉超领命登场,在持续的疾风狂攻后,于汉超两度闪光,帮助恒大反超比分。

第71分钟,郜林前场左侧肋部分边,邹正左路下底传中,于汉超后点力压柏佳骏头球攻门,李建滨小禁区内下意识伸腿一拦却帮了倒忙,李帅扑救不及。恒大旧将李建滨“送”了大老东家大礼,恒大扳平比分,2-2。

GIF-续命之王!恒大绝境逢生全靠他 前队友送乌龙

85分钟,恒大依旧是左路进攻,高拉特低射中柱弹出,申花禁区内一片混乱,在经过争抢后,皮球落到于汉超脚下,一记劲射洞穿李帅城池,尽管柏佳骏门线前奋力封堵,也无力阻止皮球落网。

中超-一波三折!于汉超造乌龙+绝杀 恒大3-2申花

替补登场的于汉超打进了本赛季第4个进球,其中中超3球,亚冠1球,值得一提的是在于汉超贡献进球和助攻的场次,恒大保持4连胜,赢取12分。另外有意思的是除了在对阵上港时在上半时进球外,其他进球全部发生在比赛最后的15分钟以内,而唯一的助攻也没有例外,于汉超堪称恒大的续命先生!

以下为于汉超进球助攻全记录:

4月1日 恒大3-2上港 进球1助攻1

第12分钟,张华晨后蹭回传石柯失误,高拉特断球后右路送出精准传中,于汉超拍马赶到,在禁区中路抢在傅欢回追前推射破门,上港为自己的懈怠付出惨重代价,恒大1-0领先。

中超-于汉超传射+造点 恒大被追两球3-2绝杀上港

第78分钟,于汉超禁区左侧被张一倒地铲倒,主裁判傅明判罚点球,石柯对判罚不满吃到黄牌。2分钟后,高拉特操刀主罚点球低射球门左下角得分,打入本赛季联赛首球,恒大3-2领先。

中超-于汉超传射+造点 恒大被追两球3-2绝杀上港

中超-于汉超传射+造点 恒大被追两球3-2绝杀上港

4月16日 恒大3-0亿利 进球1

第84分钟,高拉特前场左路脚尖捅传,于汉超反越位插上,在禁区左侧面对杜佳冷静的推射得分。

中超-爆发!高拉特2射1传 恒大客场完胜3-0泰达

4月25日 恒大6-0东方 进球1

补时阶段,于汉超前场左路小角度任意球直接破门,恒大6-0获胜。

续命之王!于汉超为恒大狂砍12分 绝境中他就是神

5月5日 恒大3-2申花  进球1

第85分钟,恒大依旧是左路进攻,高拉特低射中柱弹出,申花禁区内一片混乱,在经过争抢后,皮球落到于汉超脚下,一记劲射洞穿李帅城池,尽管柏佳骏门线前奋力封堵,也无力阻止皮球落网。

李旭 本文来源:网易体育 作者:麦肯嘻 责任编辑:李旭_NS4308
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 时尚
  • 科技
  • 军事
  • 汽车
+ 加载更多新闻
×

上班族怎么投资?任志强解读投资真谛

热点新闻

态度原创

阅读下一篇

返回网易首页返回体育首页
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
x
悦庄镇 北岸镇 上清水 东三旗 天翔发展 海门市海门盐场 谢河镇 集新村 延庆火车站 空军疗养院 浙江苍南县金乡镇 美丽河镇 阿拉坦额莫勒镇 农业示范园区 兵团四十二团 琼戈尼 朝阳门外街道 三联 磁涧镇 沙锅村南站 慈航庙 平马乡 柏庄村委会 牛王庙 梓桐镇
上海早点加盟店 山东早点加盟 早点小吃店加盟 江西早点加盟 早点连锁加盟
上海早点加盟店 必胜客加盟费及加盟条件 早餐店 加盟 哪家早点加盟好 爱心早餐加盟
早龙早餐加盟 舒心早餐加盟 早餐加盟开店 北京早点小吃培训加盟 舒心早餐加盟
杨国福麻辣烫加盟费 早点加盟店排行榜 早点铺加盟 中式早点加盟 早点加盟店有哪些l