https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

http://oks5ag.djybxzp.cn

http://hpqykl.855car.com

http://e35uem.18gaming.com

http://l0xcdt.law112.com

http://i8hquk.901104.com

http://jl2n8i.bagsupplyer.com

http://tmvc2e.hmfila.com

http://kllk2u.pank4j.com

http://tvvx7h.chrilema.com

http://8z8ude.djybxzp.cn

首 页> 陕西>时事 >正文

点击浏览更多高清图集

城区道路这样"以克论净" 考核员随身带簸箕电子秤

2018-10-21 10:10:13 来源:华商网-华商报 编辑:钟莹   点击图片进入下一页

4月24日,在西安市和平路。 检查人员在一个标准的一平方米范围内用毛刷收集地表和砖缝中尘土。 记者 邓小卫 摄 文张小刚

随身携带刷子、小簸箕和电子秤,眼睛盯着道路街面上的卫生情况。这是近期才出现在西安市城区一些街头的新岗位,他们就是道路保洁“以克论净”作业标准检查考核员。

相关新闻:

西安启动深度清洁模式 重点区域尘土面积不超5克才合格

昨日,记者跟随碑林区柏树林街道环卫所检查考核员朱卫浩,体验了“以克论净”作业标准检查情况。在和平路西七道巷口,朱卫浩停下电动车,从车后座取下一只工具包和几根细长的木条。只见他将木条在人行道上拼对成一个四方框,然后从工具包里掏出一只刷子、一个小簸箕和一只小电子秤,接着用小刷子在四方框里刷扫起来。他刷扫得特别仔细,连地砖缝隙里的灰土也不放过。四方框里齐齐刷扫了一边后,堆出一小撮垃圾。接着他拿过小簸箕收起这小撮垃圾,放到小电子秤上。“你看,显示的是103克,减去小簸箕重101克,灰土的重量就是2克。”朱卫浩说,该路段属一级道路,执行的是每平方米不超过5克灰土的保洁标准,2克显然在标准范围内。

>>高清图集

雅安道雅安东里 平山道 北京市植物园 南江 浙江乐清市大荆镇 绝青 小湖堰 古北新城 石元乡 鲍家镇 芒普乡 育新小区 灰炉头 王罗庄村 东圪旦 泥湾路口 裕华区 湖角笼 桃围 大盘镇 逆江坪乡 迎风四里社区 国营万宝川农场 石柱乡 安装公司
首钢早餐加盟 绝味加盟 早点连锁加盟 早餐早点店加盟 移动早餐加盟
早餐免费加盟 早饭加盟 清真早点加盟 早点豆浆加盟 早点面条加盟
早餐加盟品牌 早餐 学生早餐加盟 北京早点摊加盟 湖北早餐加盟
连锁店加盟 早餐饮品加盟 品牌早点加盟 早点 加盟 早点加盟多少钱