https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

http://1sek9a.zzttzy.cn

http://lzovqz.spuddyapp.com

http://bz9cz9.yccgs.com

http://nkd0jz.pank4j.com

http://rqbfd7.takeonberlin.com

http://x992xo.ray-gard.com

http://jesomx.fuzzine.com

http://9q0fe4.bcement.com.cn

http://vugw2b.ih4h.com

http://pl70hx.shouji36.cn

山东省首个县级旅游纠纷仲裁中心挂牌成立,烟台市建立市县两级旅游纠纷仲裁机构

2018-10-21 09:48:00来源:大众日报作者:
  近日,烟台莱州旅游纠纷仲裁中心在莱州市旅游局挂牌成立,这是继2016年8月份烟台市旅游发展委和烟台仲裁委联合成立市级旅游纠纷仲裁中心后,烟台市第一家县级旅游纠纷仲裁中心,在山东省尚属首创。
  莱州县级旅游纠纷仲裁中心的成立,标志着烟台市已着手构建市县两级旅游纠纷仲裁体系,是烟台在全域旅游创建中,旅游市场综合监管模式和受处理旅游纠纷渠道的专业完善和便民、利民举措;是依法快捷高效受处理旅游纠纷,提高工作效率,更好地维护旅游者和涉旅企业的合法权益,是提升行业满意度的工作落实。
  烟台市旅游发展委主任张祖玲表示:“下一步,将在烟台各县市区及重点景区进行成果的扩大和推广,推动旅游纠纷仲裁和旅游巡回法庭等纠纷处理机构进景区,现场办案,实现快速立案、快速审理、快速裁决、快速执行、快速履行,全面提升烟台旅游的环境品质和服务效能。”
  莱州市旅游局局长所晓燕介绍:“莱州在大力发展旅游产业过程中,一直坚持高标准、高起点、高定位,每个产品的出台、每个企业的服务、每个游客的体验,在莱州旅游的每一处细节都力求极致。旅游纠纷仲裁中心的成立是在大众旅游时代,对应散客化消费市场需求推出的便民服务新举措,要打造最专业、最权威的化解旅游纠纷的平台,全力提升游客的体验度与满意度。”
  2016年以来,烟台市大力推进旅游管理机制体制改革,加快构建旅游市场综合监管的“1+3+N”模式,即“成立旅游发展委员+旅游警察、旅游工商、旅游巡回法庭+多个部门旅游市场监管机制”。
  2016年4月,烟台市首支旅游警察大队在长岛成立;7月12日,烟台市旅游发展委员会挂牌;7月29日,长岛法院正式挂牌成立烟台市首个旅游速裁法庭,对旅游纠纷当场立案并当日调处结案;8月1日,烟台市旅游发展委和烟台仲裁委联合成立“烟台仲裁委员会旅游纠纷仲裁中心”,是全国旅游系统中的工作创新,该创新在山东省旅游质监执法工作会议上作经验推广;2018-10-21,烟台市人民政府办公室下发《关于贯彻鲁政办法〔2016〕48号文件加强旅游市场综合监管的通知》,明确了19个相关部门的旅游市场监管责任,形成了齐抓共管的合力。
  烟台市旅游纠纷仲裁中心成立以来,已受理36起涉旅纠纷案件,结案率和满意率均为100%,以仲裁方式解决旅游纠纷受到了游客和涉旅企业的欢迎。

初审编辑:曲磊

责任编辑:刘国郁

相关新闻
后鲁 莫里青乡 东案乡 下军田新村 老围囤 仲达镇 东胜县 五里桥村 金湖花园居住区 鄂州 马张寨村委会 蔡甸区 山东兰山区半程镇 东河区街道 顺昌 二员工 绥东镇 福全镇 唐奉镇 房山义和庄 宋马厂村村委会 独树 石狮市民生路华联超市 东河漕 三不老胡同
特色早餐店加盟 春光早点加盟 早点快餐加盟 四川特色早点加盟 中式早点快餐加盟
早餐免费加盟 众望早餐加盟 江苏早餐加盟 特色早点加盟店 加盟放心早点
包子早餐加盟 早点连锁加盟店 早餐 我想加盟早点 早点小吃加盟店
四川早点加盟 哪家早点加盟好 北京早点车加盟 必胜客加盟费及加盟条件 便民早点加盟