https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

http://0fwqnb.suitehq.com

http://c4mmyl.jdrubber.cn

http://rmbf99.spuddyapp.com

http://yxh4ek.iechosoft.net.cn

http://yxlroa.meijump.com

http://lhobak.bkt.org.cn

http://c8jieq.syhlw.com

http://usflhs.hmdtek.com

http://14ohdr.djtwqtpe.com

http://tqe4rd.twetts.com

 >
 
人才
小黄个人简历
姓  名 小黄 性  别
生  日 2018-10-20 婚姻状况 未婚
身  高 168 cm 体  重 50 kg
居 住 地 福建泉州市德化县 学  历 中专
毕业院校 湖北文理学院 专  业
工作性质 全职 工作经验 5年
行业意向 建筑/房地产/物业 职位意向 建筑/房地产/物业
专业技能 语言水平
期望薪资 3000-6000元/月 求职状态 观望有好机会再考虑
  教育经历
  工作经历
  自我介绍

房建二级建造师、助理工程师

  联系方式您还没有登录,请登录后查看详情
免费注册为会员后,您可以...
发布供求信息 推广企业产品
建立企业商铺 在线洽谈生意
还不是会员,立即免费注册
 
加入人才库   |   打印简历(A4纸)   |   加入收藏   |   告诉好友   |   关闭窗口


免责声明:以上信息由个人自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布个人负责,本站对此不承担任何责任。


 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 闽ICP备05004707号-1 |

闽公网安备 35052602000101号

 
二毛 廖家巷 东埔农场 铁热克镇 吉林省延边朝鲜族自治州敦化市大桥乡义和村 庄河县 富水农场 小效 里水镇 八里镇 潘坪 达川 山阳县 大石作胡同 嵊山镇 甸子乡 师大宾馆 电子工业园 善广乡 布隆乡 七道堰 白音察干镇 牌楼营村 炉霍 榴园
北方早餐加盟 早餐配送加盟 早点加盟好项目 加盟特色早点 包子早点加盟
杨国福麻辣烫加盟费 天津早餐加盟 连锁早餐加盟 全国招商加盟 早餐加盟排行榜
安徽早点加盟 北京早餐车加盟 早餐加盟网 包子早点加盟 早餐店加盟哪家好
包子早餐加盟 早餐加盟连锁 健康早餐店加盟 首钢早餐加盟 小吃早点加盟