https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

http://61kg9j.joferts.com

http://nzs5gn.divaev.com

http://ivnn0k.9633.org.cn

http://wv0svo.johnfidi.com

http://kylspn.lanwerks.com

http://n65dhy.345deco.com

http://xkcz0m.pix-sd.com

http://6wjsb5.sjcoal.com

http://dqisac.spuddyapp.com

http://xzpks2.shercongo.com

勒庞辞任党主席 全力备战法国总统选举第二投

传奇sf 全省平均气温比常年同期稍低,但整体上呈回暖态势。

时间:2018-10-20 10:36:32  来源:新华社  作者:

分享到微信朋友圈

打开微信,点击 “ 发现 ” ,使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

勒庞辞任党主席 全力备战法国总统选举第二投

法国极右翼政党“国民阵线”候选人玛丽娜·勒庞24日宣布,辞去“国民阵线”主席之职,以全力备战定于5月7日举行的总统选举第二轮投票。法国内政部24日公布总统选举首轮投票的全部计票结果,马克龙、勒庞分别以23.75%、21.53%的得票率晋级第二轮投票。


法国极右翼政党“国民阵线”候选人玛丽娜·勒庞24日宣布,辞去“国民阵线”主席之职,以全力备战定于5月7日举行的总统选举第二轮投票。

根据当天公布的总统选举首轮投票结果,“前进”运动候选人埃马纽埃尔·马克龙的得票率为23.75%,勒庞为21.53%,两人在11名候选人中脱颖而出。

根据法国宪法,如果没有候选人在首轮投票中获得逾半数选票,则前两名候选人将参加第二轮投票角逐。

【决定辞任】

勒庞24日接受当地媒体采访时说,她需要超越政党考虑,努力团结全国民众,因此决定辞去“国民阵线”主席一职。

“今天晚上,我不再是‘国民阵线’主席。我是法国总统候选人,”勒庞说。

勒庞2011年1月从父亲让-玛丽·勒庞(老勒庞)手中接过党主席之职。按照她的说法,作出辞任决定经过深思熟虑,法国正处于“一个决定性的时刻”。

法国内政部24日公布总统选举首轮投票的全部计票结果,马克龙、勒庞分别以23.75%、21.53%的得票率晋级第二轮投票。

观察人士注意到,勒庞收获大约760万票,创下“国民阵线”候选人历年来的最佳战绩,比她父亲老勒庞2002年竞选总统时多获得280万票。

不过,勒庞的得票率显著低于3月一项民调预测的27%,预示着她在第二轮投票中势必面临一番苦战。

不少人联想到,老勒庞2002年出人意料地闯入总统选举第二轮投票,当时被媒体惊呼为“政治地震”,但老勒庞随后遭传统政党联手狙击,最终未能赢得选举。

【积极备战】

据英国广播公司分析,勒庞在宣布辞任党主席时所用的法语表述,令人猜测她只是“暂时”卸任,不排除今后重新回归的可能性。

随着法国总统弗朗索瓦·奥朗德以及主流政党纷纷站队支持马克龙,勒庞已积极着手在第二轮投票中迎战对手。

根据23日晚的两项民调结果,在5月7日第二轮投票中,马克龙有望以62%至64%的得票率,轻松击败获得36%至38%得票率的勒庞。

不过,勒庞对第二轮投票充满信心。“我们能取得胜利。我们将取得胜利,”她24日说。

眼下,法国民众对经济疲软和较高失业率相当不满,而马克龙曾任奥朗德政府的经济部长。勒庞抓住马克龙与奥朗德政府的这层关联,24日把马克龙描绘成建制派代言人,并嘲讽他是“奥朗德的小宝宝”。

马克龙从政资历较浅,从2012年担任总统府副秘书长算起,迄今只有5年,其间曾任经济部长。如果现年39岁的马克龙赢得选举,他将成为法国有史以来最年轻的总统。

马克龙与勒庞定于5月3日举行一场电视辩论。据媒体观察,马克龙的“前进”运动眼下在议会内并无席位,勒庞的“国民阵线”仅有两席,因此双方都需要争取其他党派的支持。(杨舒怡)(新华社专特稿)

编辑: 钟莹


分享到微信朋友圈

打开微信,点击 “ 发现 ” ,使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

新滩盐场 大王庄林胜里 土城乡 恒大广场 鑫园 湖州丝绸城 兴海路街道 怀柔渔场 西亭镇 海北头乡 通扬运河 防护林 水田镇 调兵山 石人乡 东和春天 上辛堡信用社 德差乡 容桂 昌明乡 桥头胡街道 把水宫 墨镫乡 振江街道 柳河峪
早餐免费加盟 汤包加盟 早餐小吃店加盟 中式早点加盟 四川早点加盟
山东早点加盟 天津早点小吃培训加盟 早点加盟连锁店 早餐工程加盟 特色小吃早点加盟
范征早餐加盟 早餐粥加盟 饮料店加盟 加盟 早点 早餐肠粉加盟
包子早餐加盟 娘家早餐加盟 快餐早点加盟 早点招聘 舒心早餐加盟