https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

http://dmynas.optinone.com

http://me4i05.baidaliyy.net.cn

http://lcfjwj.susan52.com

http://y540u0.93bus.com.cn

http://4jrlzm.yanshuang365.com

http://yvifwj.yanshuang365.com

http://twkmp5.shbaidali.net.cn

http://o6rk0d.shbaidali.net.cn

http://tqjs56.penzigi.com

http://oxpog0.clubjobz.com

<

沙坪坝部分片区7、8日将缺压缺水16小时 请提前做好储水准备

来源:华龙网2018-10-20
仿盛大传奇私服 海拔1958米,相对高度约120米,巍峨挺拔。

停水通知 图片来源网络

  华龙网5月5日15时讯(记者 董进)记者今(5)日从重庆市自来水公司获悉,5月7日20:00至次日08:00,为配合高家花园复线桥管道迁建,沙坪坝区石小路、上土湾、小新街、小正街、石碾盘、天正街、覃正街、天梨路、杨梨路、杨公桥、渝碚路、站东路、站西路、天陈路、汉渝路、沙正街、沙北街、劳动路、沙杨路、沙中路、天马路等区域高区缺压缺水16小时。

  5月8日20:00至次日08:00,为配合高家花园复线桥管道迁建,沙坪坝区石小路、上土湾、小新街、小正街、石碾盘、天正街、覃正街、天梨路、杨梨路、杨公桥、渝碚路、站东路、站西路、天陈路、汉渝路、沙正街、沙北街、劳动路、沙杨路、沙中路、天马路等区域高区缺压缺水16小时。

  重庆市自来水公司请以上片区用户做好储水准备,如提前来水,将不作另行通知。

>
相关新闻
精品栏目

在重庆遇见更好的自己

指尖上的精雕生活

智博会上“触碰”未来

景美人少的原生态避暑地

热门推荐

亚运会女排小组赛

贫困县里的音乐盛宴

街头诈骗现形记

体操房里的夏天

陈坤:行走的力量

吴奇隆变身"男月嫂"

新闻 |  问政 |  资讯 |  百事通

华龙网 www.cqnews.net 触屏版 | 电脑版

Copyright ?2000-2015 CQNEWS Corporation,
All Rights Reserved.
首页 | 新闻 视听 | 问政 评论 图库 | 娱乐 财经 | 旅游 亲子 文艺 教育 科普 安监 | 房产 健康 汽车 | 取证 宅购 地图 | 麻哥辣妹 3c家居
  • 站内
站内
分享
新浪微博
腾讯微博
微信
QQ空间
QQ好友
手机阅读分享话题

沙坪坝部分片区7、8日将缺压缺水16小时 请提前做好储水准备

2018-10-20 15:03:17 来源: 0 条评论
【摘要】 记者今(5)日从重庆市自来水公司获悉,5月7日20:00至次日08:00,为配合高家花园复线桥管道迁建,沙坪坝区石小路、上土湾等区域高区缺压缺水16小时。

停水通知 图片来源网络

  华龙网5月5日15时讯(记者 董进)记者今(5)日从重庆市自来水公司获悉,5月7日20:00至次日08:00,为配合高家花园复线桥管道迁建,沙坪坝区石小路、上土湾、小新街、小正街、石碾盘、天正街、覃正街、天梨路、杨梨路、杨公桥、渝碚路、站东路、站西路、天陈路、汉渝路、沙正街、沙北街、劳动路、沙杨路、沙中路、天马路等区域高区缺压缺水16小时。

  5月8日20:00至次日08:00,为配合高家花园复线桥管道迁建,沙坪坝区石小路、上土湾、小新街、小正街、石碾盘、天正街、覃正街、天梨路、杨梨路、杨公桥、渝碚路、站东路、站西路、天陈路、汉渝路、沙正街、沙北街、劳动路、沙杨路、沙中路、天马路等区域高区缺压缺水16小时。

  重庆市自来水公司请以上片区用户做好储水准备,如提前来水,将不作另行通知。

看天下
[责任编辑: 王春光 ]
发言请遵守新闻跟帖服务协议
精彩视频
版权声明:
联系方式:重庆华龙网集团有限公司 咨询电话:60367951
①重庆日报报业集团授权华龙网,在互联网上使用、发布、交流集团14报1刊的新闻信息。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用重庆日报报业集团任何作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”或“来源:华龙网-重庆XX”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
② 凡本网注明“来源:华龙网”的作品,系由本网自行采编,版权属华龙网。未经本网授权,不得转载、摘编或利用其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:华龙网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
附:重庆日报报业集团14报1刊:重庆日报 重庆晚报 重庆晨报 重庆商报 时代信报 新女报 健康人报 重庆法制报 三峡都市报 巴渝都市报 武陵都市报 渝州服务导报 人居周报 都市热报 今日重庆
钜东游乐园 喀喇沁镇 延平郡王祠 锦绣苑 亚热乡 吉仔坪 燕江河 红凌东街 乌恰镇 广东蓬江区环市镇 通霄镇 丰山村 塔什库尔干镇 大洋街道 三溪坝 百寿坪 龙鹏街 张家老院子 军粮城镇山岭子村北货场 新技术产业园区国际女子科技园 华墟 团结村路 发展林场 石狮市机关幼儿园 大化镇
四川特色早点加盟 卖早点加盟 连锁店加盟 早龙早餐加盟 早点加盟车
健康早餐店加盟 早餐加盟连锁 早餐店加盟哪家好 早点项目加盟 卖早点加盟
早餐餐饮加盟 哪里有早点加盟 正宗早点加盟 全福早餐加盟 早餐加盟排行榜
港式早点加盟 中式早点加盟 北京早点小吃培训加盟 早点加盟车 舒心早餐加盟
>>